Play Center Play

Hòm Kim Cương Có: 9.368KC

Trúng Thưởng Thời Gian Tên
Trúng Nick Vip AK Rồng Xanh Lv5 1 Phút Trước Kim Hồng
Trúng Hũ Shop Nhận 5.000 Kim Cương 8 Phút Trước Minh Tú
Nhận GIF CODE THOMBSON LV7 19 Phút Trước Phước Thiện
Nhận Được 1.000 Kim Cương 28 Phút Trước Kim Anh
Nhận Được 3.000 Kim Cương 38 Phút Trước Huỳnh Nhu